محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

راهنماي کدهاي باقيمانده نيم فصل دوم سال تحصيلي 97-96
راهنماي کدهاي باقيمانده نيم فصل دوم سال تحصيلي 97-96
1396/11/24 ساعت 12:20
تعداد بازدید : 207

اعلام زمان نهايي دريافت گزارشات نيم فصل اول
اعلام زمان نهايي دريافت گزارشات نيم فصل اول
1396/10/24 ساعت 11:18
تعداد بازدید : 185

تسليت به هموطنان کرمانشاهي وايلامي
-
1396/08/22 ساعت 13:31
تعداد بازدید : 27

راهنماي کد برنامه عملياتي 102 ، 103 و 302
راهنماي کد برنامه عملياتي 102 ، 103 و 302
1396/08/09 ساعت 10:31
تعداد بازدید : 307

اطلاعيه شماره 3 ، آدرس همايش و تلفنها و زمانهاي مهم
آدرس همايش
1396/05/26 ساعت 10:29
تعداد بازدید : 117

اطلاعيه شماره يک همايش کشوري برق و الکترونيک کشور
برگزاري همايش دو روزه از تاريخ 1396/05/28 تا 1396/05/30
1396/05/23 ساعت 13:01
تعداد بازدید : 132