محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

شيوه نامه جشنواره هاي نطارت کلاس محور ( 201) ، طرح درس ( 301) تجارب اثر بخش (401)
شيوه نامه جشنواره ها سال تحصيلي 98-97
1397/09/03 ساعت 21:09
تعداد بازدید : 483

نظرسنجي نظام جديد آموزش موضوع کد 103
نظرسنجي نظام جديد آموزش موضوع کد 103
1397/08/29 ساعت 10:31
تعداد بازدید : 138

جزوه کارگاههاي برنامه عملياتي موضوع کدهاي 202 ، 302 و 402
جزوه کارگاههاي برنامه عملياتي سال تحصيلي 98-97
1397/08/22 ساعت 20:06
تعداد بازدید : 231

فعال سازي سيستم گزارش به دبيرخانه سال تحصيلي 98-97
فعال سازي سيستم گزارش به دبيرخانه سال تحصيلي 98-97
1397/08/10 ساعت 11:33
تعداد بازدید : 153

برنامه عملياتي سال تحصيلي 98-97
برنامه عملياتي سال تحصيلي 98-97
1397/08/06 ساعت 09:16
تعداد بازدید : 243

فايلهاي اعلام نتايج سال تحصيلي 97-96
فايلهاي اعلام نتايج سال تحصيلي 97-96
1397/08/01 ساعت 10:46
تعداد بازدید : 215