محتواي آموزشي

منوي عمومي


لیست وبلاگ سر گروههای آموزشی کشور


*  سر گروههای محترم استانها چنانچه وبلاگ شمادر لیست وجود ندارد اطلاعات خود را  در اسرع وقت از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نمایید.
ردیفنام استان نام رشته آدرسمشاهده
1آذربايجان شرقيبرق فنیhttp://teaedu.ir/portal2/
2آذربايجان شرقيالکترونیک فنیhttp://www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/172/Default.aspx
3آذربايجان شرقيبرق کاردانشhttp://teaedu.ir/portal2
4آذربايجان غربيالکترونیک فنیhttp://waz-electronic.blog.ir
5اردبيلالکترونیک فنیebe.blogfa.com
6اصفهانبرق فنیhttp://etun.isfedu.ir/electrotechnic_fa
7اصفهانالکترونیک فنیhttp://etun.isfedu.ir/electronic_fa
8اصفهانالکترونیک کاردانشhttp://etun.isfedu.ir/electronic-ka
9البرزبرق فنیELECTROCOMP.BLOGFA.COM
10البرزالکترونیک فنیElectrocomp.blogfa.com
11البرزبرق کاردانشelectrocomp.blogfa.com
12البرزالکترونیک کاردانشhttp://electrocomp.blogfa.com/
13بوشهربرق فنیbargh96.blogfa.com
14تهرانالکترونیک فنیtehrangam.tedu.ir
15تهرانالکترونیک کاردانشhttp://tehrangam.tedu.ir
16چهار محال و بختياريبرق فنی4mbee.blog.ir
17خوزستانبرق فنیhttp://barghkhuzestan.blogfa.com
18زنجانالکترونیک فنیhttp://electronic.zanjansadra.ir
19زنجانبرق کاردانشWWW.power.zanjansadra.ir
20سمنانبرق فنیhttp://barghsemnan2012.persianblog.ir
21سمنانالکترونیک فنیhttp://semelectron.persianblog.ir/
22سمنانبرق کاردانشbarghsemnan2012.persionblog.ir
23سمنانالکترونیک کاردانشsemelectron.persianblog.ir
24سيستان و بلوچستانبرق فنیetf.gasb.ir
25سيستان و بلوچستانالکترونیک فنیhttp://ef.gasb.ir
26سيستان و بلوچستانبرق کاردانشetk gasb.ir
27قزوينبرق فنی(tgm.qazvinsch.ir )electron-bargh-blogfa.com
28قزوينالکترونیک فنیhttp://electronic-fany.blogfa.com/(tgm.qazvinsch.ir)
29قزوينبرق کاردانشhttp://www.goroh-bargh.blogfa.com
30قمبرق فنیhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electricity
31قمالکترونیک فنیhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
32قمبرق کاردانشhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electricity
33قمالکترونیک کاردانشhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
34کردستانالکترونیک فنیkurdelectronic.mihanblog.com
35کردستانالکترونیک کاردانشwww.kurdelecgroup.ir
36کرمانالکترونیک فنیwww.kee.blogfa.com
37کرمانشاهبرق فنیhttp://kermanshahelectrical.blogfa.com
38کرمانشاهالکترونیک فنیelectronic123.blogsky.com
39کرمانشاهالکترونیک کاردانشelectronic123.blogsky.com
40کهگيلويه وبويراحمدالکترونیک فنیhttp://yas9596.persianblog.ir
41کهگيلويه وبويراحمدالکترونیک کاردانشyas9596.persianblog.ir
42گلستانالکترونیک فنیhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
43گلستانالکترونیک کاردانشhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
44گيلانبرق فنی-
45لرستانبرق فنیhttp://lorestanbargh.blogfa.com
46لرستانالکترونیک فنیhttp://electroniclorestan.blogfa.com
47لرستانبرق کاردانشwww.elecmedu.blogfa.com
48لرستانالکترونیک کاردانشwww.elecmedu.blogfa.com
49مازندرانبرق فنیgbemazandaran.blogfa.com
50مازندرانالکترونیک فنیhttp://bargh.mazsch.ir
51مازندرانالکترونیک کاردانشhttp://bargh.mazsch.ir
52مرکزيبرق فنیhttp://bargh.tma.ir
53مرکزيالکترونیک فنیhttp://electronic.markazisch.ir
54مرکزيبرق کاردانشhttp://bargh.tma.ir
55مرکزيالکترونیک کاردانشhttp://electronic.markazisch.ir
56هرمزگانبرق فنیhormozelec.persianblog.ir
57هرمزگانالکترونیک فنیhormozelec.persianblog.ir
58هرمزگانبرق کاردانشelecbnd.blogfa.com
59هرمزگانالکترونیک کاردانشelecbnd.blogfa.com
60همدانبرق فنیhttp://haghmoradi.blogfa.com
61همدانالکترونیک فنیhttp://Hamedanelec.blogfa.com
62همدانبرق کاردانشhttp://www.barghekardanesh.blogfa.com
63همدانالکترونیک کاردانشhttp://Elechamedan.mihanblog.com
64يزدبرق فنیwww.electrotecnic-fhyazd.blogfa.com
65يزدالکترونیک فنیhttp://electrical-yazd.blogfa.com/
66يزدبرق کاردانشgby.blogfa.com
67شهرستانهاي تهرانبرق فنیelectrotech-ostehran.blogfa.com
68شهرستانهاي تهرانالکترونیک فنیhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
69شهرستانهاي تهرانبرق کاردانشhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
70شهرستانهاي تهرانالکترونیک کاردانشwww.eltech.blogfa.com